Historien om vår okända släkting…

Historien om vår okända släkting rullar vidare. I somras fick vi ett testamente för godkännande, en tid senare fick vi ange om vi skulle vara med vid bouppteckningen eller inte. Nu kände vare sig jag eller syster yster att vi hade något där att göra så vi avstod båda två.

I går kom så beskedet att bouppteckningen är färdigställd och godkänd av tingsrätten och att det nu är dags för arvsskifte. En fullmakt ska skickas in och sedan förrättas arvsskiftet. Några pengar att tala om finns det inte i dödsboet men det är lite spännande att följa processens gång.

Det är inte utan att jag blir lite nyfiken på damen ifråga, den okända släktingen som vi inte vet något om. Men att börja släktforska för att få veta mer om henne känns inte som ett alternativ. Jag har på nära håll sett hur det kan gå om en börjar släktforska – en kan bli biten på allvar och det har jag vare sig tid eller lust till just nu 😉