Taggig, Besk & Bitter

Taggigt, beskt och bittert – det kan man läsa sig till att slånbäret är. Idag vill nog min chef likna mig vid just ett slånbär. Anledningen är att idag gick våra åsikter och värderingar rejält isär med en smärre sammandrabbning som följd. Två envisa kärringar som vi tål det förvisso, när vi drabbat samman färdigt gick vi ut och åt lunch. Vi lägger stor vikt vid att skilja på jobb och person, som personer gillar vi varandra men ibland går jobbåsikterna rejält isär.

Idag handlade det om lönesättning, en spännande fråga som inte sällan leder till att åsikterna går vitt isär. Nu handlade det inte om min, eller för den delen chefens, lön utan om lönesättning generellt. Annars hade vi kanske inte lunchat ihop efter sammandrabbningen 😉

Min bestämda åsikt (och jädrar vad bestämd jag kan vara när jag sätter den sidan till) är att en arbetsgivare måste värdera den kompetens som redan finns anställd, inte bara kompetens som ska nyrekryteras. Erfarenhet är inget som värderas längre vilket, i slutänden, kommer att drabba arbetsgivaren på ett negativt sätt. På en arbetsplats som vår, där det är erkänt svårt att rekrytera personal med rätt kompetens, blir det än viktigare. Då är det av största vikt att få behålla kompetent personal likväl som att kunna nyrekrytera.

Men se där gick våra åsikter rejält isär och chefen sitter nog hemma och svär över den där taggiga, beska och bittra människan (eller slånbäret) hon en gång i världen anställde. Jag har bara en sak att säga – hon valde själv, nu får hon stå sitt kast 😉 😉